Uitrukken Diepenheimse Schutterij erkend als immaterieel erfgoed

 • Uitrukken Diepenheimse Schutterij erkend als immaterieel erfgoed Uitrukken Diepenheimse Schutterij erkend als immaterieel erfgoed

  Het uitrukken van de Diepenheimse Schutterij kan worden bijgeschreven op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland, dit maakt het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) vandaag bekend. Op zaterdag 26 september zal de traditie tijdens het jaarlijkse Diepenheimse schuttersfeest officieel geplaatst worden.

  De traditie bestaat uit drie onderdelen: de aankondiging van het Schuttersfeest door de Klepperderk (stadsomroeper) op de zaterdag ervoor. De optocht is het tweede deel, deze wordt gevormd door een kleurrijk gezelschap van onder meer luitenants, een kapitein, piassen, bielemannen, vlaggendragers en een schuttersfeest.

  De Nationale Inventaris vloeit voort uit de ratificatie van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed door Nederland in 2012. Dit verdrag kent een centrale rol toe aan de beoefenaars van het immaterieel erfgoed, de gemeenschap, die in dit geval gevormd wordt door de leden van de Schutterij. Ongeveer de helft van de bevolking van Diepenheim, circa 1100 mensen, is lid. Aan het uitrukken van de Schutterij en het aansluitende schuttersfeest doet 90% van de zestienjarigen uit Diepenheim mee. Het sociale aspect is heel belangrijk. Om te zorgen dat de traditie zo levend blijft, stelde de Schutterij een erfgoedzorgplan op, met concrete stappen om de traditie door te geven aan volgende generaties. Het informeren van schooljeugd over de geschiedenis van de traditie is bijvoorbeeld een van de voorgenomen acties. 

  In de Middeleeuwen was het de taak van schutterijen om de kastelen te beschermen. In Diepenheim ontstonden afzonderlijke schutterijen voor de diverse kastelen. Tradities zoals het Schuttersfeest met koningsschieten, dateren uit die tijd. De schutterijen rukten uit naar één kasteel waar het feest plaatsvond. Toen in de negentiende eeuw de beschermfunctie verdween, werden de schutterijen samengevoegd. Sinds 1923 vindt de traditie in de huidige vorm plaats in Diepenheim. Ieder jaar op de laatste zaterdagmiddag van september rukt de Diepenheimse Schutterij uit. De schutters trekken dan in een optocht langs het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Diepenheim en de particulier bewoonde kastelen het Nijenhuis, Huis Diepenheim en Warmelo. De stoet wordt nog steeds ontvangen door de bewoners van de kastelen om de historische band met de Schutterij te bevestigen. 

  Aan de tocht van circa vijf kilometer doen ook Harmonie Diepenheim, dansgroep de Stedeker Krummels en de Landelijke Rijvereniging mee. Er is een centrale rol voor het schutterskoningspaar en het jeugdschutterskoningspaar. Het derde onderdeel van de traditie is het aansluitende Schuttersfeest met volksspelen. Het koningsschieten door de mannen en het vogelgooien door de vrouwen worden gezien als de hoogtepunten. De winnaars vormen het nieuwe schutterskoningspaar.

  Bekijk hier de brief van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

?Vrijdag 5 april ? 19:30 uur ? zaal Beltman Ben jij er ook bij? https://t.co/IBbcXFuZ59

Geplaatst op 25/03/2019