Algemene ledenvergadering op 18 april

 • Algemene ledenvergadering op 18 april Algemene ledenvergadering op 18 april

  Hieronder kunt het programma vinden voor de algemene ledenvergadering van maandag 18 april a.s. De ledenvergadering vindt plaats bij Camping de Mölnhöfte en zal beginnen om 20:00 uur. 


  A G E N D A

  1. Opening

  2.Mededelingen

  3.Verslag ledenvergadering 4 september 2015

  4.Financieel verslag 2015

  5.Verslag kascommissie en benoeming lid kascommissie

  6.Vaststellen begroting 2016

  7.Jaarverslag 2015

  8.Verkiezing bestuursleden

  - aftredend en herkiesbaar : Henri Kistemaker en Edward Oskam

  (tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden

  aangemeld bij het bestuur, dit dient schriftelijk te gebeuren en te zijn voorzien van

  10 handtekeningen van leden van de Diepenheimse Schutterij)

  9.Mededelingen uit commissies

  -Playback 2016

  -Indeling terrein

  10.Schuttersfeest 2016

  -Programma

  11.Rondvraag

  12.Sluiting

?Vrijdag 5 april ? 19:30 uur ? zaal Beltman Ben jij er ook bij? https://t.co/IBbcXFuZ59

Geplaatst op 25/03/2019