Algemene ledenvergadering maandag 24 april 2017

 • Algemene ledenvergadering maandag 24 april 2017 Algemene ledenvergadering maandag 24 april 2017

  Hieronder kunt het programma vinden voor de algemene ledenvergadering van maandag 24 april a.s. De ledenvergadering vindt plaats bij Café Camping De Mölnhöfte en zal beginnen om 20:00 uur.


  A G E N D A

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Verslag ledenvergadering 2 september 2016

  4. Financieel verslag 2016

  5. Verslag kascommissie en benoeming lid kascommissie

  6. Vaststellen begroting 2017

  7. Jaarverslag 2016

  8. Beleidsplan 2017 – 2019

  * Schieten voor dames

  * Aspirantleden

  * Contributie

  * Jubilea

  9. Verkiezing bestuursleden

  - aftredend en herkiesbaar : Ton Floor en Ruud van de Meeberg

  - nieuw bestuurslid: Martine Tiehuis - Kleinsman

  (tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden

  aangemeld bij het bestuur, dit dient schriftelijk te gebeuren en te zijn voorzien van

  10 handtekeningen van leden van de Diepenheimse Schutterij)

  10. Mededelingen uit commissies

  * talentenshow 2017

  11. Schuttersfeest 2017

  * Programma

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

?Vrijdag 5 april ? 19:30 uur ? zaal Beltman Ben jij er ook bij? https://t.co/IBbcXFuZ59

Geplaatst op 25/03/2019